REKRUTACJA NA WAKACJE

Od 16 maja do 24 maja 2022 r. prowadzona będzie rekrutacja do przedszkoli na okres wakacyjny. Szczegółowe informacje dotyczące postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy oraz kryteria, znajdują się na Tyskim Portalu Oświatowym w zakładce Rekrutacje Przedszkola - wakacje 

 


PODZIĘKOWANIE

Dyrektor Przedszkola nr 5 dziękuje wszystkim darczyńcom za okazaną dobroć i ofiarność na rzecz dzieci z Ukrainy, które od 10 marca są pod opieką naszej placówki w nowo utworzonej grupie świetlicowej.

Dziękujemy:

  • Miejskiemu Centrum Oświaty
  • Prywatnej Szkole Podstawowej „ART”
  • MOSiR Tychy
  • Rodzicom naszych wychowanków
  • Mieszkańcom osiedla „O”

image0000001image0000002image0000004image000001image0000005image0000006image0000011image000002

 


 List Ministra Edukacji i Nauki dotyczący sytuacji w Ukrainie 

 


Opieka świetlicowa dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat - Денний сад для дітей дошкільного віку від 3 до 6 років

Opieka świetlicowa dla dzieci w wieku przedszkolnym od 3 do 6 lat

Денний сад для дітей дошкільного віку від 3 до 6 років

 


Informacja nt. edukacji dla Uchodźców z Ukrainy - Освіта для біженців з України

Освіта для біженців з України

Informacja dla uchodźców z Ukrainy

 


KOMUNIKAT!

Przedszkole nr 5 w Tychach informuje, iż w żaden sposób nie utożsamia się z opiniami, które są  zamieszczane na stronach ocenbelfra.pl oraz megaszkola.pl.

Dane pojawiające się we wspomnianych serwisach, nie były w żaden sposób konsultowane z placówką czy też zainteresowaną osobą oraz przez nią autoryzowane.

Placówka w żaden sposób nie rekomenduje wspomnianych serwisów, jako wiarygodnych źródeł informacji na temat działalności statutowej podmiotu oraz nauczycieli, którzy zostali tam wykazani.

W przypadku pojawienia się opinii nieodpowiedniej lub krzywdzącej, należy się kontaktować bezpośrednio z administratorem wspomnianej strony internetowej.

 


 WAŻNY KOMUNIKAT

Informujemy, iż z dniem 01.02.2022 r. uległa zmianie opłata za żywienie dzieci ze względu na duży wzrost cen artykułów spożywczych. Wysokość opłat za posiłki wynosi:

  • Obiad - 5,00 zł
  • Śniadanie - 2,00 zł
  • Podwieczorek - 2,00 zł

 


INFORMACJA O PORTALU DLA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że od 1 września zaczął  funkcjonować nowy portal dla rodziców: www.mobiportal.pl, gdzie można po zalogowaniu uzyskać informację o wysokości należności za przedszkole.

Poprzednie strony dla rodziców www.przedszkola.wizja.net oraz www.stolowki.wizja.net będą funkcjonowały tylko do końca października.

Dostęp do portalu został nadany 13 września po wprowadzeniu adresów e-mailowych rodziców. Rodzice otrzymali na swoją pocztę elektroniczną link do portalu. Jeżeli ktoś nie otrzymał takiej wiadomości prosimy o kontakt z sekretariatem.

Przy pierwszym logowaniu do portalu należy wprowadzić własne hasło (nie mniej niż 7 znaków - co najmniej jedna duża, mała litera oraz cyfra). Po zalogowaniu należy uzupełnić formularz do rejestracji dzieci. Zatwierdzenie to będzie wymagało podania przez rodzica następujących danych:
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
3 ostatnie cyfry numeru PESEL
W przypadku jeżeli rodzic posiada więcej niż jedno dziecko, czynność tą należy powtórzyć

Nowy portal umożliwia dodawanie dostępu dla obojga rodziców na osobnych adresach email.

 
PRACA PRZEDSZKOLA NR 5 OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Szanowni Rodzice, 1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, czyli w tzw. ścisłym reżimie sanitarnym. Na terenie przedszkola wszystkie osoby dorosłe wchodzące z zewnątrz są zobowiązane zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce. Rodzice będą zobowiązani m.in do przebywania tylko w wyznaczonych miejscach, przyprowadzania i odbierania dzieci tylko pojedynczo, nie przemieszczania się po przedszkolu, opuszczania terenu placówki bez zbędnej zwłoki.  Bardzo prosimy o zapoznanie się lub przypomnienie sobie procedur bezpieczeństwa, które zawierają  obowiązujące na chwilę obecną wytyczne sanitarne.

Wszystkich rodziców dzieci uczęszczjących do Przedszkola nr 5 prosimy o złożenie aktualnego Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. (Druk do pobrania poniżej lub w przedszkolu).

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU.

Wytyczne GIS z dnia 4 kwietnia 2022 roku.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nowe-wytyczne-zachowania-bezpieczenstwa-zdrowotnego