INFORMACJA O PORTALU DLA RODZICÓW

Uprzejmie informujemy, że od 1 września zaczął  funkcjonować nowy portal dla rodziców: www.mobiportal.pl, gdzie można po zalogowaniu uzyskać informację o wysokości należności za przedszkole.

Poprzednie strony dla rodziców www.przedszkola.wizja.net oraz www.stolowki.wizja.net będą funkcjonowały tylko do końca października.

Dostęp do portalu został nadany 13 września po wprowadzeniu adresów e-mailowych rodziców. Rodzice otrzymali na swoją pocztę elektroniczną link do portalu. Jeżeli ktoś nie otrzymał takiej wiadomości prosimy o kontakt z sekretariatem.

Przy pierwszym logowaniu do portalu należy wprowadzić własne hasło (nie mniej niż 7 znaków - co najmniej jedna duża, mała litera oraz cyfra). Po zalogowaniu należy uzupełnić formularz do rejestracji dzieci. Zatwierdzenie to będzie wymagało podania przez rodzica następujących danych:
Imię dziecka
Nazwisko dziecka
3 ostatnie cyfry numeru PESEL
W przypadku jeżeli rodzic posiada więcej niż jedno dziecko, czynność tą należy powtórzyć

Nowy portal umożliwia dodawanie dostępu dla obojga rodziców na osobnych adresach email.

 
PRACA PRZEDSZKOLA NR 5 OD 1 WRZEŚNIA 2021 R.

Szanowni Rodzice, 1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny. Informujemy, że przedszkole będzie funkcjonowało zgodnie z obowiązującymi wytycznymi GIS, czyli w tzw. ścisłym reżimie sanitarnym. Na terenie przedszkola wszystkie osoby dorosłe wchodzące z zewnątrz są zobowiązane zakrywać usta i nos oraz dezynfekować ręce. Rodzice będą zobowiązani m.in do przebywania tylko w wyznaczonych miejscach, przyprowadzania i odbierania dzieci tylko pojedynczo, nie przemieszczania się po przedszkolu, opuszczania terenu placówki bez zbędnej zwłoki.  Bardzo prosimy o zapoznanie się lub przypomnienie sobie procedur bezpieczeństwa, które zawierają  obowiązujące na chwilę obecną wytyczne sanitarne.

Wszystkich rodziców dzieci uczęszczjących do Przedszkola nr 5 prosimy o złożenie aktualnego Upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. (Druk do pobrania poniżej lub w przedszkolu).

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU.

Wytyczne GIS z dnia 19 listopada 2020 roku.

https://www.gov.pl/web/gis/wytyczne-przeciwepidemiczne-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-przedszkoli-oddzialow-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziecmi-w-wieku-do-lat-3---v-aktualizacja